Η Έρευνα στο Α.Π.Θ.

 

H έρευνα στο Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, πολύ καλή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες, διακεκριμένους ερευνητές.

Περίπου 1.300 προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο. Κάθε χρόνο ξεκινούν 600 - 700 νέα ερευνητικά έργα ενώ η μέση διάρκεια ενός έργου είναι τρία έτη. Οι τομείς στους οποίους υλοποιούνται ερευνητικά έργα σήμερα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), τα νέα υλικά, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η αγροτική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η νανοτεχνολογία, η έρευνα στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, η έρευνα σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού κ.ά.

 

Η ερευνητική πολιτική

Η ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου κινείται σε δύο κεντρικούς άξονες:

  1. την προώθηση της ποιότητας και
  2. την προώθηση της αριστείας.

Η πολιτική ποιότητας βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. Η πολιτική αριστείας είναι η ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας. Δηλαδή, ενώ η πολιτική ποιότητας φροντίζει την εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό του.

 

Πηγή : Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.