Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί μια νέα οριζόντια δομή του Α.Π.Θ., βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των υπηρεσιών των επιμέρους πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης). Απώτερος σκοπός όλων των μονάδων είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Οφέλη

Φοιτητές-Απόφοιτοι

Η ΔΑΣΤΑ προσφέρει στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Α.Π.Θ. ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που στόχο έχει την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καθώς και την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Εργοδότες/Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος παρέχουν ιδιαίτερα οφέλη στους εργοδοτικούς φορείς που θα αποφασίσουν να εμπλακούν στις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και να συνάψουν συνεργασία με το Α.Π.Θ., καθώς συμβάλλει στη στελέχωση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υπηρεσίες

Αναζητήστε τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν ανάλογα με την ιδιότητά σας:

Φοιτητές (Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί)

Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τις σπουδές και τη μελλοντική σας σταδιοδρομία. Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας και διαμορφώστε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Σας ενδιαφέρει:

Απόφοιτοι

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας παρέχει η ιστοσελίδα για να ενημερωθείτε σχετικά με ζητήματα αναζήτησης εργασίας. Δημιουργήστε την προσωπική σας καρτέλα και λάβετε, μέσω του newsletter, εξατομικευμένη ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τις εκδηλώσεις που σας αφορούν, σύμφωνα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα που έχετε δηλώσει. Προσοχή: η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων στο πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται ακόμα υπό ολοκλήρωση. Ελπίζουμε πως πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε.

Σας ενδιαφέρει:

Ειδικότερα για αποφοίτους ιατρικών σχολών:

Εργοδότες

Αν είστε εργοδοτικός φορέας (επιχείρηση/ιδιώτης), το Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ σας δίνει τη δυνατότητα να:

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν! Για να έχετε πρόσβαση αρκεί να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ, ώστε να δηλώσετε τα στοιχεία σας και την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Ωστόσο, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

 

Πηγή : dasta.auth.gr