Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών ΔΕΠ και φοιτητών Α.Π.Θ.

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών ΔΕΠ και φοιτητών Α.Π.Θ.  (Σύνδεση)

Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.) Α.Π.Θ. προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κ.Υ.Τ.Π. είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες:

 1. Τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής
 2. Διανομή κοινόχρηστου λογισμικού
 3. Υποστήριξη Νησίδων & Εργαστηρίων πληροφορικής
 4. Διαχείριση και εποπτεία της Κεντρικής Νησίδας Η/Υ Α.Π.Θ. στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 5. Πρόσβαση σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα
 6. Κεντρικό backup Α.Π.Θ.
 7. Παρακολούθηση κεντρικών συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού
 8. Παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης και παραγωγικής λειτουργίας των Γραμματειών (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου)
 9. Απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 10. Δανεισμός εξοπλισμού πληροφορικής
 11. Εκπαιδευτικές δράσεις / σεμινάρια

Επίσης, όσον αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με το eUniversity, το Κ.Υ.Τ.Π. παρέχει:

 1. Υποστήριξη υποδομής και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. (φοιτητική μέριμνα)
 2. Εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. στις Γραμματείες Α.Π.Θ.
 3. Υποστήριξη της Διοίκησης του Α.Π.Θ. σε θέματα Ποιότητας, κεντρικών στατιστικών και αναφορών ακαδημαϊκών στοιχείων (ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ., ΟΜΕΑ Τμημάτων, Τμήμα Σπουδών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης, κλπ.)
 4. Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση λογαριασμών Διοικητικού Προσωπικού Γραμματειών Α.Π.Θ. στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 5. Υποστήριξη Γραμματειών Α.Π.Θ. στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για τις δηλώσεις συγγραμμάτων.

Σημαντικό μέρος των παραπάνω προσωποποιημένων υπηρεσιών παρέχεται μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα www.itc.auth.gr. Εναλλακτικά παρέχεται υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , μέσω τηλεφώνου στο 2310992000, ή επιτόπου Δευτέρα έως Παρασκευή στο αναγνωστήριο του κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. από τις 08:30 μέχρι τις 14:30. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Κ.Υ.Τ.Π. στεγάζονται στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας.

 

Πηγή : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών ΔΕΠ και φοιτητών Α.Π.Θ.