ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά.  Θα οριστικοποιηθούν μετά  την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι.
  2. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 22-10-2018
  3. Οι επιτυχόντες σε περισσότερα απο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρακαλούνται να ενημερώσουν τον κο Κ. Κοσμίδη για την επιλογή τους εντός της προσεχούς εβδομάδας

Προσωρινή κατάταξη εισακτέων 2018-2019