Υπολογιστικη Φυσικη Στοιχειωδων Σωματιδιων & Προσομοιωση Ανιχνευτων

Εξάμηνο ΣπουδώνΏρες Διδασκ.ECTSΚωδικόςΚατηγορία ΜαθήματοςΔιδάσκοντες
Β 3 7.5 MΥP704

Υπολογιστικής Φυσικής

Χ.Πετρίδου,

Δ.Σαμψωνίδης

 

Περιεχόμενα

  1. Χώρος φάσεων αλληλεπιδράσεων σωματιδίων (Κινηματική των σωματιδίων). Γεννήτορες του χώρου φάσεων
  2. Γεννήτορες αλληλεπιδράσεων σωματιδίων. Υπολογισμός και εισαγωγή στους γεννήτορες αλληλεπιδράσεων των στοιχείων του Πίνακα Σκέδασης (Matrix Elements of Scattering Matrix of an interaction)
  3. Αναφορά σε υπάρχοντες γεννήτορες αλληλεπιδράσεων : PYTHIA, ISAJET κλπ
  4. Προσομοίωση ιχνών σωματιδίων (Particle tracking). Ανακατασκευή τροχιών φορτισμένων σωματιδίων
  5. Προσομοίωση ιχνών σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιούμενες προσεγγιστικές μέθοδοι (Particle trajectories in Magnetic Field)
  6. Προσομοιώσεις λειτουργίας και ιδιοτήτων ανιχνευτών, π.χ πρόγραμμα Garfield-Magboltz
  7. Προσομοιώσεις αλληλεπιδράσεων φορτισμένων σωματιδίων με ύλη και γεωμετρίας ανιχνευτικών διατάξεων. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Geant
  8. Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Μέθοδοι σύγκρισης δεδομένων με αναμενόμενα αποτελέσματα από προσομοιώσεις με βάση θεωρητικά πρότυπα και προσομοίωση ανιχνευτικών διατάξεων. Μέθοδοι Μεγιστοποίησης Πιθανότητας (Maximum Likelihood Methods) και ελαχιστοποίησης χ2 (Minimum chi-square)

 

Διαλέξεις μαθήματος

http://compupartphys.physics.auth.gr