Καθηγητης, Τμημα Φυσικης Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Μ.Πλειώνης

 Γραφείο : -

 Τηλ. : (+30) 2310 99 8004

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://www.astro.noa.gr/~mplionis/


Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Παρατηρησιακή Αστρονομία

Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικουρος Καθηγητης, Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Κ.Καρατζάς

 Γραφείο : Νέο Κτίριο Μηχανολόγων Μηχανικών (Κτίριο Ε14)  -  Ισόγειο

 Τηλ. : (+30) 2310 99 4176

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://www.meng.auth.gr/el/people/dep/karatzas.html

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Εφαρμογές συστημάτων πληροφορίας και υπολογιστικής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, και την ανάλυση σχετικών προβλημάτων - Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
 • Υπολογιστική νοημοσύνη για μελέτη και επίλυση προβλημάτων Μηχανικού
 
Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικουρος Καθηγητης, Τμημα Φυσικης Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Χ.Σκόκος

 Γραφείο : 4ος όροφος (Παλιό κτίριο)

 Τηλ. : (+30) 2310 99 8093

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.auth.gr/hskokos/


Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Nonlinear Dynamical Systems -Chaotic Dynamics - Complex Systems
 • Hamiltonian Systems
 • Methods for distinguishing between Regular and Chaotic behavior
 • Nonlinear Lattices - Discovered Systems
 • Symplectic Integrators
 • Beam dynamics in particle accelerators
 • Numerical Methods for locating Periodic Orbits - Stability and Bifurcations of Periodic Orbits
 • Galactic Dynamics - Dynamics of barred galaxies
 • Celestial Mechanics - Three body problem
 •  Normal Forms - Formal Integrals
 • Discrete Breathers - Solitons
 • Ordinary and partial Non-linear differential equations

Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικουρος Καθηγητης, Τμημα Φυσικης Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Κλ.Τσιγάνης

 Γραφείο : 4ος όροφος (Παλιό κτίριο)

 Τηλ. : (+30) 2310 99 8963

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.auth.gr/tsiganis/


Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Δυναμικά του Ηλιαού Συστήματος

Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικουρος Καθηγητης, Τμημα Φυσικης Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Δ.Σαμψωνίδης

 Γραφείο : Τομέας Πυρηνικής - 1ος όροφος (Παλιό κτίριο)

 Τηλ. : (+30) 2310 99 8209

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

           -


Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων στον νέο επιταχυντή του CERN Large Hardon Collider (LHC) με την ανίχνευση μιονίων στο πείραμα ATLAS

Διδασκόμενα Μαθήματα