Καθηγητης, Τμημα Βιολογιας Α.Π.Θ.

 Ον/μο : Σ.Σγαρδέλης

 Γραφείο : Βιολογικό  - Τομέας οικολογίας  -  9ος όροφος

 Τηλ. : (+30) 2310 99 8304

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.auth.gr/sgardeli/


Ερευνητική Δραστηριότητα

  • Εδαφική βιολογία
  • Δομή & δυναμική μεσογειακού τύπου συστημάτων
  • Βιοανίχνευση συνεπειών της αέριας ρύπανσης σε φυτά του αστικού περιβάλλοντος
  • Μοντέλα με ρητά ορισμένες χωρικές ιδιότητες & μοντέλα καταλληλότητας ενδιαιτήματος
  • Οικολογία τοπίου
  • Πρότυπα βιοποικιλότητας  

Διδασκόμενα Μαθήματα