ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μάθημα

Ώρες Διδασκ.

ECTS

Κωδικός

Εξάμηνο

Υπολογιστική Φυσική Στερεας Κατάστασης

Π.Αργυράκης

3 7,5 ΜΥΠ706 Β

Υπολογιστικά Πρότυπα Φυσικής του Περιβάλλοντος

Δ. Μελάς, Κ. Καρατζάς

3 7,5 ΜΥΠ709 Γ

Υπολογιστικη Βιοφυσική

Στ. Σγαρδέλης

3 7,5 ΕΥΦ12 Γ

Υπολογιστική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Προσομοίωση Ανιχνευτών

Χ. Πετρίδου, Δ. Σαμψωνίδης

3 7,5 ΜΥΠ704 Β

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής

Ε. Χατζηκρανιώτης

3 7,5  ΜΥΠ760 Β

Μη - Γραμμική Δυναμική

Ε. Μελετλίδου

3 7,5 ΜΥΠ731 Β

Κβαντομηχανική

Α. Νικολαϊδης

3 7,5 ΜΥΠ733 Β

Αστροφυσική

Μ. Πλειώνης

3 7,5  ΜΥΠ736 Β

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Γ. Λαλαζήσης, Χ. Μουστακίδης

3 7,5 ΜΥΠ735 Β

Πυρηνική Φυσική

Γ. Λαλαζήσης, Θ. Γαιτάνος

3 7,5  ΜΥΠ737 Β

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Χ. Ελευθεριάδης, Κ. Κορδάς

3 7,5  ΜΥΠ738 Γ

Πολυμέσα με Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ε. Χατζηκρανιώτης

3 7,5 ΜΥΠΕΓ5 Γ

Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ

Στ.Μάσεν, Χ. Μουστακίδης

3 3  ΜΥΠΕΓ1 Β