ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ


  • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υπολογιστικής Φυσικής (ΠΜΣ-ΥΦ) γίνονται άμεσα δεκτές οι αιτήσεις πτυχιούχων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχων άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του Εξωτερικού.
     

  • Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων (δηλαδή πτυχιούχων που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εσωτερικού ή αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, γίνονται δεκτές με προϋποθέσεις, όπως η εξέταση σε όλη την ύλη τριών προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής. Αν δεν επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά οι αιτήσεις τους απορρίπτονται.
     

  • Ο αριθμός των εισακτέων για το ΠΜΣ-ΥΦ ορίζεται κατ' έτος από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής, με μέγιστο αριθμό είκοσι (20).